Blowerdoor test


Door middel van een blowerdoor test wordt de luchtdichtheid van een ruimte of gebouw gemeten.

Een speciale ventilator installatie zal de woning of ruimte in overdruk  (buitenlucht inblazen)  en onderdruk (lucht naar buiten zuigen) plaatsen.

Dit wil zeggen dat de ventilator lucht blaast of weg zuigt totdat er een drukverschil  van 50Pa tussen de ruimte en de buitenlucht ontstaat.

Op die manier zal het duidelijk worden op welke plaatsen er lekken zijn die nog lucht naar binnen/buiten laten en waar er dus energie verloren gaat.Het volume lucht dat nodig is om dit drukverschil van 50Pa te behouden, dient als  maat voor de luchtdichtheid van een gebouw. De blowerdoor test onderscheid 2 verschillende meet methodes naargelang de doelstelling:

  • Methode A   
    Meet de luchtdichtheid van een gebouw/ruimte in afgewerkte omstandigheden in functie van de energie bepaling.     
     
  • Methode B
    Meet de luchtdichtheid van een gebouwschil in functie van de afwerkingsgraad.   

Volgens NBN EN 13829:2001 Thermische eigenschappen van gebouwen – bepaling van deLuchtdoorlatendheid van gebouwen – pressuratie / depressuratie methode.