Geluidshinder mag niet worden onderschat.


Geluidsmeting

Geluidshinder mag niet worden onderschat. Het vereist enkele voorschriften en maatregelen.

De voorschriften en maatregelen zijn gerelateerd aan het niveau van blootstelling. Dit niveau is afhankelijk van de duur van blootstelling aan het geluid:  gemiddelde over een dag, een week of de maximale piekbelasting.

Het menselijk oor neemt een geluidssignaal niet op iedere frequentie even hard waar. Om dit te compenseren worden  verschillende filtercurves gebruikt.

dB(A)

Deze curve past het signaal aan zodat het beter overeenkomt met de menselijke waarneming. De dB(A) curve dient gebruikt te worden bij meting in verband met geluidsoverlast en de hinderwet.

dB(B) en dB(C)

De C-curve is vrijwel lineair en wordt veelal gebruikt voor een hoge en/of theoretische meting. De B-curve ligt tussen de A- en C-curve in en wordt tegenwoordig nog zelden gebruikt.

Na onze interventie  ontvangt u een overzichtelijk rapport met de gemeten waardes, conclusies, eventuele adviezen of aanbevelingen die leiden tot een beter gebruik van de installatie of de apparatuur.