Lek test van kanalen

Om economische, veiligheid of andere redenen is het  belangrijk om de lekdichtheid van een kanalenstelsel te weten.

Een kanalenstelsel voor ventilatie of luchtbehandeling vertoont op naden en verbindingen een zekere mate van lek. De hoeveelheid leklucht is evenredig met het kanaalwandoppervlak en kan eenvoudig gemeten worden met de lekdichtheidstester LT510.

De toelaatbare hoeveelheid leklucht wordt onderverdeeld in klassen van luchtdichtheid. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden die ontleend zijn  aan NEN-EN 1507 en 12237. Internationaal worden de volgende klassen gehanteerd:

Na onze interventie ontvangt u een overzichtelijk meetrapport met de gemeten waardes, conclusies, eventuele adviezen of aanbevelingen die leiden tot een beter gebruik van de installatie of de apparatuur.