Service & Onderhoud

Een goed functionerend ventilatiesysteem is van groot belang voor de gezondheid en een comfortabel binnenklimaat.

Een ventilatiesysteem dat niet onderhouden wordt, zal snel te kampen krijgen met verstopte filters. Dit heeft als gevolg dat de  lucht debieten sterk gereduceerd worden. Minder debiet resulteert in onvoldoende verse lucht. Dit kan leiden tot geur overlast of zelfs tot medische problemen.

Ook de ventilator en aandrijving  heeft onderhoud nodig:  Aan de ventilatorschoepen kleeft stof en andere onreinheden die het debiet nadelig beïnvloeden. Ook de riemen kunnen verduurd  of versleten zijn. Naast de filters, ventilator en de aandrijving is de warmtewisselaar meestal ook vervuild. Op en tussen de lamellen van de warmtewisselaar zet zich stof en vuil af,  waardoor de wisselaar verstopt geraakt. Het rendement van de warmte recuperator zal flink dalen, wat hogere stook kosten als gevolg heeft.

Men moet dus ook  de warmtewisselaar reinigen.

Kortom enkel het vervangen van de filters is niet voldoende, elk onderdeel van de installatie vraagt controle en onderhoud.

Het is dus belangrijk om regelmatig onderhoud te laten uitvoeren op het  mechanisch ventilatiesysteem.  Wij raden aan om preventief de filters halfjaarlijks te vervangen en jaarlijks het systeem te laten controleren.